NOGAT en NGT ontvangen Certificaat van Geschiktheid voor transport groene waterstof op zee

Algemeen – Groene Waterstof

Vandaag hebben Noordgastransport (NGT) en NOGAT als eerste offshore pijpleidingeigenaren het Certificaat van Geschiktheid (Certificate of Fitness) voor het transporteren van groene waterstof door hun bestaande leidingen op de Noordzee in ontvangst genomen.

Het certificaat werd uitgereikt door Bureau Veritas Inspectie & Certificering dat het onderzoek, overeenkomstig de NEN3656, heeft uitgevoerd. 

Ron Hagen, directeur NGT: “We zijn blij met deze certificering. Dit toont aan dat onze NGT-leiding geschikt is om tot 100% pure groene waterstof te transporteren. Dat betekent dat onze leiding, die van de grens met het Verenigd Koninkrijk naar Uithuizen loopt – nu al geschikt is voor de toekomst. Nu vervoeren we nog aardgas, maar straks groene waterstof. Door de capaciteit van deze pijpleidingen, zo’n 12-14 Gigawatt, kunnen we dus sneller doorschakelen naar grootschalige groene waterstofproductie op de Noordzee.” 

Hans Janssen, directeur NOGAT, de pijpleiding die van Scandinavië, Deense en Duitse wateren naar Den Helder loopt: “Dit is goed nieuws voor NOGAT én nog belangrijker: voor de energietransitie. Door slim gebruik te maken van bestaande infrastructuur maken we op de Noordzee sneller de omslag naar groene waterstof. Dat kan dus in één keer naar puur, maar kan ook nog tijdelijk een mix van aardgas en groene waterstof zijn. Beiden zijn moleculen en beiden hebben we nodig. Naast dat hergebruik sneller is, want het ligt er al, is het ook goedkoper en hoeft er geen aanlanding meer gecreëerd te worden door kwetsbare kuststreken of de Waddenzee. De impact van hergebruik kent dus een veel lagere impact op het milieu, natuur en ecologie dan het bouwen van een nieuwe pijpleiding.”

“Vanuit Bureau Veritas zijn we erg opgetogen over de bijdrage die wij in dit project hebben mogen leveren. Wij hebben als onafhankelijke partij een eerder uitgevoerd onderzoek mogen beoordelen. Dit onderzoek had betrekking op de geschiktheid van de pijpleidingen voor transport van groene waterstof. Dit past helemaal in onze rol als TIC (testen, certificeren, inspecteren) service provider en bij onze expertise op het gebied van de toepassing van waterstof’’, aldus Robert de Lange, Operations Director Industry & IVS Benelux van Bureau Veritas. “De beoordeling en daarop volgende certificering die wij hebben uitgevoerd rechtvaardigen het vertrouwen dat NGT en NOGAT alsmede de overheid en andere stakeholders mogen stellen in de claim dat de bewuste pijpleidingen voldoen aan het predikaat ‘fit for purpose”.

In 2018 was door DNV al onderzoek gedaan naar de robuustheid van het staal van de pijpleidingen, waaruit destijds al bleek dat het staal geschikt en veilig is voor waterstoftransport. De pijpleidingen worden regelmatig intern en extern gecontroleerd om de integriteit te waarborgen. Elke vijf jaar wordt er een grote inspectie uitgevoerd. De pijpleidingen staan onder toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen.

Dit Certificaat voor Geschiktheid is geldig tot 2062.

Ook interessant