Minister Kaag bezoekt met Gasunie en TenneT locaties op Noordzee

Algemeen – Werkbezoek Kaag

Minister Sigrid Kaag van Ministerie van Financiën heeft op 2 november een werkbezoek gebracht aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met offshore wind en waterstof.

TenneT en Gasunie werken samen aan het energiesysteem van de toekomst. De Noordzee speelt in de omslag naar een klimaatneutraal energiesysteem een cruciale rol.

Han Fennema, CEO van Gasunie: “De versnelling van de energietransitie is één van de pijlers van onze missie en strategie. Als staatsdeelnemingen werken wij aan het energiesysteem van de toekomst waarin elektriciteit (TenneT) en waterstof (Gasunie) samen zorgen voor onze energie. Gasunie bouwt nu al aan een nationaal waterstofnetwerk op land en wil ook graag een waterstofnetwerk op zee gaan ontwikkelen. Zo houden we Nederland en Europa economisch sterk en gaan we klimaatverandering tegen.”

Het werkbezoek begon bij één van TenneT’s transformatorplatformen van het Net op Zee project Hollandse Kust Zuid (HKZ). Dit zogenaamde stopcontact op zee transporteert de in het gelijknamige windpark opgewekte stroom via een kabel in de zeebodem naar land. Het HKZ-windpark, dat op dit moment wordt gebouwd door Vattenfall en eigendom is van Vattenfall, BASF en Allianz, werd daarna ook aangedaan. Dit is het eerste windpark dat zonder subsidie wordt gebouwd; het is recent gestart met het leveren van groene stroom aan het hoogspanningsnet.

Tijdens het werkbezoek werd het belang van systeemintegratie, en nationale en internationale samenwerking tussen verschillende partijen nogmaals benadrukt. De aanwezigen onderstrepen daarbij het belang van de ontwikkeling van energieopwekking in een goede balans met de natuurwaarde van de Noordzee.

“Ons energiesysteem heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot energieknooppunt van Europa waardoor we beschikking hebben over meerdere bronnen en routes voor de aanvoer van onze energie. We hebben onze concurrentiepositie kunnen versterken en de werkgelegenheid kunnen vergroten. Nu wordt Nederland het groene knooppunt in het energiesysteem van Noordwest-Europa. Een nieuwe en groene economie zal een nieuwe toekomst en welvaart brengen voor Nederland en Europa,” aldus Manon van Beek, CEO TenneT.

Ook interessant