ABP wil grote windmolenparken op Noordzee bouwen

Wind Energie – ABP

ABP wil in Nederland direct investeren in de grootschalige opwekking en het beheer van windenergie op de Noordzee.

Daarom start het pensionfonds het samenwerkingsverband Noordzeker waarmee zij gaat inschrijven op grote projecten om windmolenparken op de Noordzee te bouwen. Zo willen ABP bijdragen aan de energietransitie in Nederland én zorgen voor een goed pensioen.

Binnen Noordzeker gaat ABP samenwerken met kennisinstituten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Het eerste windpark op zee waar Noordzeker op gaat inschrijven, is IJmuiden Ver en is zo’n 200 vierkante kilometer groot. De winnende inschrijving mag het windmolenpark aanleggen en beheren. De overheid zal de inschrijving eind 2023 starten. Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2024 duidelijk is aan wie het project wordt gegund.

Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP, geeft aan dat ABP graag een rol speelt bij het opwekken van meer windenergie op de Noordzee: “Door te investeren in windenergie op de Noordzee, willen we bijdragen aan voldoende en duurzaam opgewekte energie voor iedereen in Nederland. Nu én straks. We zien nu hoe belangrijk het is dat we in Nederland meer ‘eigen’ energie opwekken. Dat maakt ons minder afhankelijk van andere landen, maar geeft ons ook meer invloed op de kosten van energie waar nu zoveel Nederlandse huishoudens last van hebben.”

Waarom zou een pensioenfonds windmolenparken moeten ontwikkelen? Harmen vindt dat dit soort investeringen ABP juist op het lijf geschreven is: “Pensioenfondsen hebben geduld. Ze beleggen hun geld voor de lange termijn. En dat is nodig om de bouw en het beheer van de windparken mogelijk te maken. Het investeren in dit soort projecten is ook wat onze deelnemers van ons vragen: investeren in projecten met een duurzaam karakter waar de maatschappij ook de vruchten van plukt.”

Ook interessant