Boskalis dreigt met vertrek uit Nederland

Algemeen – Boskalis

Topman Peter Berdowski van Boskalis dreigt met een vertrek uit Nederland.

In het radioprogramma Sven op 1 noemde hij die kans reëel. Steen des aanstoots is een nieuwe wet over maatschappelijk ondernemen.

Naar zijn mening wordt hem het ondernemen in Nederland onmogelijk gemaakt als de nieuwe wet er komt.

Het gaat om de wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Die loopt vooruit op Europese wetgeving waarin aan bedrijven over verantwoord ondernemen verplichtingen worden opgelegd.

Berdowski maakt zich met name zorgen over een mogelijke zorgplicht. Bedrijven moeten voorkomen dat hun activiteiten negatieve gevolgen hebben voor zaken als mensenrechten, arbeidsrechten of het milieu. Een rechter zou dat kunnen toetsen.

Berdowski noemt als voorbeeld het aanleggen van een haven in Saudi-Arabië. “Dan kan het zo zijn dat wij vervolgens gedaagd worden voor een Nederlandse rechter of wij wel een haven mogen aanleggen vanuit de zorgplicht. Dat kan deels om mensenrechten gaan, maar ook bijvoorbeeld over de gevolgen voor het klimaat.”

“Ik heb de bestuurlijke verantwoordelijkheid om na te denken waar je het beste op je plek bent. Dat is altijd Nederland geweest, maar dat houden we nu serieus tegen het licht. Laat ik zeggen: de vlag hangt halfstok, maar is nog niet gestreken,” zegt hij.

Volgens de voorman van Boskalis is het ondernemersklimaat in ons land achteruit gegaan. “Dat zit hem in een aantal elementen. Met name in die nieuwe wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij zijn niet tegen verantwoord ondernemen. Ook niet tegen duurzaamheid. Maar wij krijgen als bedrijf een zorgplicht waaraan we niet kunnen voldoen. Het wordt voor Boskalis lastig om in die wet onze internationale activiteiten nog uit te voeren”, aldus een bezorgde Berdowski.

Als alle Boskalis-projecten bij een Nederlandse rechter getoetst kunnen worden, dan wordt het heel onzeker, zei Berdowski.

Daar komt dan nog bij dat ze in politiek Den Haag de telefoon niet opnemen. Berdowski: “Men wil niet met ons praten. De verantwoordelijk minister niet. De minister-president niet.”

Het grootbedrijf wordt met de nek aangekeken en de Boskalis-topman vindt het moeilijk te begrijpen hoe dat is ontstaan. “Ik denk dat de WOO (Wet Open Overheid, red.) daar wel een rol in heeft gespeeld. Als een minister één op één met een CEO van het bedrijfsleven praat, dan roept dat vragen op. Soms zelfs Kamervragen. Ik denk dat daar een groot deel van het probleem zit.”

Ook interessant