Alice Krekt directeur van nieuwe waterstof-branchevereniging

Algemeen – Waterstof

Alice Krekt wordt per 1 april 2023 de directeur van de nieuwe branchevereniging voor de Nederlandse waterstofsector.

Alice Krekt zal de branchevereniging inrichten en vorm geven: van het aannemen van de medewerkers tot het vaststellen van de prioriteiten van de vereniging.

De ontwikkeling van de branchevereniging is een initiatief van een consortium van bedrijven die actief zijn in de productie, import, transport en inzet van waterstof. Dit zijn Air Liquide, Air Products, bp, Eneco, Engie, HyCC, Ørsted, RWE, Shell, Tata Steel, Vattenfall en Yara.

Branchevereniging waterstofsector

De verwachtingen bij duurzame waterstof zijn hoog, hierbij past een vooruitstrevende nieuwe branchevereniging die de waterstofsector vertegenwoordigt en het voortouw neemt bij de ontwikkeling van de benodigde kennis en die inspireert.

Gesprekspartner ministeries, bestuurders en organisaties

De nieuwe vereniging bouwt voort op het werk van het H2-Platform, dat zal ophouden te bestaan. De branchevereniging zal bestaan uit een bureau met een team van medewerkers en wordt namens de sector dé gesprekspartner voor ministeries, bestuurders en tal van organisaties rond waterstof. De nieuwe vereniging gaat zich richten op het Nederlandse en Europese beleid. Naast meedenken met beleidsvorming zal de vereniging de focus leggen op kansenbenutting, kennisopbouw en – uitwisseling en het maken van afspraken via convenanten over bijvoorbeeld veiligheid in diverse sectoren.

Alice Krekt: “Ons land is de tweede waterstofproducent van Europa. Iedereen spreekt over de inzet van waterstof als onmisbare route om Nederland te verduurzamen en er zijn veel initiatieven. Maar er is nog veel nodig voor realisatie en de duurzame productie staat nog in de kinderschoenen. Daar zet ik graag samen met de bedrijven en overheid mijn schouders onder.”

Ook interessant