MoU tussen Nederland en Australie op gebied van waterstof

Algemeen – Waterstof

Nederland en Australië gaan meer samenwerken op het gebied van waterstof.

Gisteren ondertekenden Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie en zijn Australische collega Chris Bowen in de Rotterdamse haven hiertoe samenwerkingsovereenkomst (MoU).

Australië heeft de ambitie een grote producent van groene waterstof te worden. Door samen te werken aan een waterstofketen van Australië naar Europa, kan Australië een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse energietransitie.

Nederland heeft in de toekomst meer waterstof nodig dan dat zij zelf kan produceren. En maakt daarom met verschillende landen afspraken over samenwerking op het gebied van waterstof.

Ook interessant