Hans Coenen treedt toe tot raad van bestuur Gasunie

Algemeen – Benoeming

Hans Coenen treedt per 1 april 2023 toe tot de raad van bestuur van Gasunie.

Hij is benoemd voor een termijn van vier jaar en zal in de raad van bestuur Ulco Vermeulen opvolgen, die op eigen verzoek per 1 juli 2023 zal terugtreden als bestuurslid verantwoordelijk voor business development en deelnemingen.

Han Fennema, CEO van Gasunie: “Hans is als directeur business development en strategie nauw betrokken bij onze ontwikkeling van gastransportbedrijf naar een duurzame energie-infrastructuur onderneming. Hij heeft ruime ervaring in de internationale gas- en energiemarkten en is een drijvende kracht achter de nieuwe activiteiten van Gasunie op het gebied van waterstof, warmte, CO2 en groen gas. Daarmee zorgt zijn benoeming voor nieuwe energie in de strategische ontwikkeling van Gasunie.”

Ulco Vermeulen blijft nog anderhalf jaar verbonden aan Gasunie als speciaal adviseur van de raad van bestuur met als aandachtgebied de ontwikkeling van internationale waterstofketens.

Ook interessant