TenneT onderzoekt verkoop Duitse activiteiten aan Duitse staat

Algemeen – TenneT

TenneT beheert een geïntegreerd net op het hoogste niveau van leveringszekerheid en stimuleert tegelijkertijd de energietransitie.

In de afgelopen jaren heeft TenneT zich ontwikkeld tot de grootste investeerder en exploitant van transportnetten voor offshore windenergie wereldwijd.

De versnelling van de netuitbreiding, onshore en offshore, vereist ongekende kapitaalinvesteringen van TenneT.

De kapitaalinvesteringen van TenneT worden voornamelijk gefinancierd met vreemd vermogen, waarbij TenneT de grootste uitgever van groene obligaties in de EU is, en met eigen vermogen om een sterke kredietwaardigheid te behouden.

De kapitaalbehoefte van TenneT voor dit decennium neemt toe en TenneT heeft geconstateerd dat de Nederlandse overheid er de voorkeur aan geeft de Nederlandse activiteiten van TenneT (momenteel geschat op circa EUR 10 miljard) te financieren en tegelijkertijd een structurele oplossing te zoeken voor de kapitaalbehoefte voor de Duitse activiteiten van TenneT, momenteel geschat op circa EUR 15 miljard.

TenneT beheert op dit moment het Nederlandse hoogspanningsnet en een deel van het Duitse hoogspanningsnet, maar constateert dat zowel de Nederlandse als de Duitse overheid er de voorkeur aan geeft hun nationale elektriciteitsnet te financieren, daarover zeggenschap te hebben en in eigendom te hebben.

TenneT erkent dat haar enige aandeelhouder, de Nederlandse overheid, nog geen definitief besluit heeft genomen.

Ook interessant