TenneT besteedt recordbedrag van EUR 4,5 miljard aan netuitbreidingen

TenneT presteerde in 2022 zeer goed ondanks de geopolitieke veranderingen en het daaruit voortvloeiende turbulente marktklimaat en de stijgende energiekosten. Dit leidde tot verhoogde de uitgaven om het hoogspanningsnet in balans te houden en had een negatief effect op het IFRS-resultaat.
Manon van Beek, CEO van TenneT: “Ondanks grote druk op de leveringszekerheid van elektriciteit en energie, de ongekende volatiliteit op de energiemarkten en de hoge gas- en elektriciteitsprijzen, hebben wij opnieuw onze belofte waargemaakt van een hoge netbeschikbaarheid van 99,9996% en zijn we erin geslaagd bijna EUR 4,5 miljard te investeren in projecten om de energietransitie te faciliteren.”
De komende tien jaar zullen TenneT’s jaarlijkse investeringen naar verwachting groeien naar ten minste EUR 8 miljard. Van 2011 tot en met 2022 investeerde TenneT ruim EUR 30 miljard in onshore en offshore elektriciteitsinfrastructuur in Nederland (EUR 9,4 miljard) en Duitsland (EUR 21,1 miljard).
De omzet steeg van EUR 6.367 miljoen in 2021 naar EUR 9.840 miljoen in 2022. Met een groei van 23% kwamen de totale activa in 2022 op EUR 40.966 miljoen. TenneT boekte in 2022 opnieuw solide financiële resultaten, waarbij de onderliggende EBIT steeg tot EUR 1.210 miljoen in 2022 (2021: EUR 834 miljoen).
Met de Esbjerg Declaration van mei 2022 zijn nieuwe doelstellingen voor offshore windenergie op de Noordzee vastgesteld. Het is de eerste intergouvernementele overeenkomst tussen België, Denemarken, Duitsland en Nederland die voorziet in de bouw van tot 150 GW offshore windenergie tot 2050, en 65 GW tot 2030. Om dat doel te bereiken, zal TenneT tegen 2030 40 GW aan offshore windenergievermogen in Nederland en Duitsland aansluiten.
Om deze ambities waar te maken, heeft TenneT de volgende generatie 2 gigawatt standaard voor offshore gelijkstroom netaansluitsystemen ontwikkeld (2 GW HVDC, high voltage direct current). Met deze verbindingssystemen kunnen grotere windparken worden aangesloten en kan meer elektriciteit worden geleverd dan met eerdere systemen.
Minder platforms en kabels leiden ook tot minder belasting van milieu. TenneT heeft in 2022 grootschalige tenders uitgeschreven voor deze offshore netverbindingen met sterk toegenomen transmissiecapaciteit. De 2 GW offshore converter platforms zijn hub-ready en bedoeld voor aansluiting op een toekomstig ‘vermaasd’ overlay DC-net.
TenneT is in 2022 ook begonnen met het verkennen van opties voor energiehubs op zee. Deze zullen niet alleen windparken verbinden met netwerken op land, maar ook dienen als verbindingen tussen Noordzeelanden.
In 2022 werkte TenneT aan honderden onshore en offshore projecten, waaronder:
• Realisatie van twee nieuwe offshore netaansluitingssystemen voor windenergie met een totaal vermogen van 1.400 MW, Hollandse Kust Zuid alpha en beta en afronding van de topside installatie van DolWin6 (900 MW) en Hollandse Kust Noord (700 MW); beide projecten staan gepland voor ingebruikname in 2023.
• Aan land leverde TenneT bijna 320 kilometer (200 in Duitsland, 120 in Nederland) aan nieuwe hoogspanningsverbindingen of verbindingen met een hogere capaciteit op. Daarnaast zijn zes nieuwe hoogspanningsstations gebouwd.
• In Nederland is begonnen met de vervanging van 140 hoogspanningsstations. Dit ongeveer tien jaar durende Bay Replacement programma is gebaseerd op een geheel nieuwe aanpak met modulaire, off-the-shelf, gestandaardiseerde modules, waardoor deze omvangrijke taak veel sneller, efficiënter en veiliger kan worden uitgevoerd.
• Samen met de andere Europese TSO’s heeft TenneT de integratie van het Oekraïense elektriciteitssysteem ondersteund door bijvoorbeeld zowel het Oekraïense als het Moldavische hoogspanningsnet te synchroniseren met het Europese systeem.
• Ondanks een zeer krappe arbeidsmarkt, met name voor technisch hooggeschoold personeel, kon TenneT haar personeelsbestand met 777 medewerkers uitbreiden tot 7.397. Gezien de verwachte verdere groei van TenneT blijft de beschikbaarheid van talent een kritiek punt. Samen met universiteiten en gerichte campagnes wil TenneT meer talent aantrekken.
• De jaarlijkse analyses in Duitsland (de ‘Sonderanalyse zur Stromversorgung Winter 2022/23′) en Nederland waarin werd beoordeeld in hoeverre het net gereed was om de elektriciteitsvoorziening voor de winterperiode 2022/2023 veilig te stellen, zijn met extra intensiteit uitgevoerd. TenneT heeft – samen met de drie andere Duitse TSO’s – een speciale netanalyse uitgevoerd die door de Duitse overheid is overgenomen en uitgevoerd. In Nederland liet de winteranalyse van TenneT een geruststellend beeld zien wat betreft de leveringszekerheid.
Manon van Beek, CEO TenneT: “Sinds vorig jaar worden we geconfronteerd met een nieuwe energiewereld die een nieuwe eigendomsstructuur voor TenneT vereist die ons in staat stelt te voldoen aan aanzienlijk toegenomen kapitaalvereisten. Tegelijkertijd blijft voortzetting van de sterke samenwerking op energiegebied cruciaal voor de integratie van de Europese energiemarkten, het versnellen van de energietransitie en het waarborgen van de leveringszekerheid.”