Hernieuwbare energiesector ondertekent IMVO-convenant

Algemeen – IMVO Convenant

Gisteren is in Den Haag het IMVO-convenant voor de hernieuwbare energiesector ondertekend.

Hierin staan afspraken op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals het aanpakken en voorkomen van milieuschade en mensenrechtenschending.

Een van de ondertekenaars is Jan Vos namens de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). “In de windsector is internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk thema. Er zijn risico’s als het gaat om de schending van mensenrechten, de rechten van lokale gemeenschappen en de aantasting van de natuurlijke omgeving en biodiversiteit. Hier wordt al ontzettend veel aandacht aan besteed binnen de windsector, maar het is goed dat we hier ook op internationaal niveau afspraken met elkaar over maken.”