Twee nieuwe leden in het Topteam van de Topsector Energie

Algemeen – Benoemingen

Het Topteam van de Topsector Energie heeft twee nieuwe leden gekregen.

Dorien Terpstra is benoemd als MKB-vertegenwoordiger. Zij volgt Richard Verbree op.

Richard van de Sanden is benoemd als Captain of Science binnen het topteam. Hij volgt Paulien Herder op. De minister van EZK benoemt de leden van het Topteam.

Dorien Terpstra is algemeen directeur van de Zehnder Group Nederland & België en vicevoorzitter Binnenklimaat Nederland. Ruim 20 jaar werkt zij in de bouw in diverse rollen op zowel strategisch als operationeel niveau bij onder meer Siemens Building Technologies in diverse landen in Europa en Azië. En ze werkte bij ingenieursbureau AFRY.

Binnen het Topteam is zij de MKB-vertegenwoordiger. Ze wil werken aan de kansen die de energietransitie biedt voor het bedrijfsleven, van het nu al succesvolle financieringsloket tot de bereikbaarheid van informatie en het borgen en versterken van het concurrentievermogen van Nederland.

Richard van de Sanden is wetenschappelijk directeur van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) en hoogleraar aan de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland.

Daarnaast is hij onderzoeksgroepleider bij het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) waar hij van 2011 tot juli 2020 directeur was. In zijn onderzoek richt hij zich op het ontrafelen van de fysisch-chemische processen in plasma’s, onder andere van belang in de innovatieve productie van groene chemicaliën en brandstoffen en hij is goed ingevoerd in de wereld van waterstof.

Binnen het Topteam is hij, als Captain of Science, vooral bezig met het verbinden van kennisinstituten aan het innovatieproces om de energietransitie te versnellen.

Ook interessant