Anti-aanvaringsradar op offshore NAM-platformen

Algemeen – Bedreigingen

Om ervoor te zorgen dat de wateren rond onze offshore installaties voldoende worden gemonitord op bedreigingen, hebben we op twee van onze platformen in de zuidelijke Noordzee een anti-aanvaringsradar geplaatst.

Deze radar geeft beelden van meerdere sensoren op de platformen door aan de reddingsboten. Dit systeem detecteert automatisch doelen op een afstand van 16 zeemijlen (bijna 30 km) en waarschuwt schepen als ze op ramkoers liggen of te dicht bij NAM installaties komen.

Het systeem combineert de reeds aanwezige AIS-gegevens (Automatisch Identificatie Systeem) en radargegevens van de platformen en de reddingsboten, zodat NAM altijd een 360-gradendekking kunnen handhaven, ongeacht of de radar van het schip wordt verduisterd door de staalconstructies van het platform.

Het systeem is nu volledig functioneel op twee van de NAM platformen op de Noordzee (Leman Alpha en Solepit Clipper), wat betekent dat de reddingsboot ook vracht- en dieselbunkeroperaties (tanken) vergemakkelijkt en naast het platform kan werken voor de benodigde duur wat voorheen niet voldeed aan de wettelijke beperkingen.

NAM is continu aan het kijken of zij de veiligheid kunnen verbeteren. Zo wordt momenteel de haalbaarheid onderzocht om de dekking uit te breiden naar normaal onbemande installaties (NUI’s) die buiten bereik zijn (verder dan 44 km). Ook wordt gekkeken naar de intergratie van een nieuwe radar met de Walk to Work Vessels en wordt onderzocht of bestaande AIS-systemen op de platformen kunnen worden vereenvoudigd.

Ook interessant