Vertraging voor Windpark IJmuiden Ver Beta

Wind Energie – Vertraging Windpark IJmuiden Ver

Windpark IJmuiden Ver Beta wordt een jaar later dan verwacht in gebruik genomen. Dit schrijft minister van Klimaat en Energie Rob Jetten in een brief aan de Tweede Kamer.

De vertraging heeft ook gevolgen voor IJmuiden Ver Gamma, Nederwiek 2. De tenders voor IJmuiden Ver Alpha en Beta zullen later sluiten.

IJmuiden Ver Beta krijgt een aansluiting op de Maasvlakte en is nu niet in 2028, maar eind 2029 gereed. In 2029 wordt ook IJmuiden Ver Alpha – met een aansluiting in Borssele – in gebruik genomen. Dit is wel volgens planning. Een jaar geleden presenteerde minister Jetten de routekaart windenergie op zee, maar deze planning wordt nu dus aangepast.

De afgelopen maanden sloot Tennet raamovereenkomsten voor de bouw en levering van de platforms, kabels en landstations. De kavels IJmuiden Ver Alpha en Beta zijn beide goed voor 2GW én de eerste windparken in Nederland die een aansluiting krijgen via een gelijkstroomverbinding.

Het bouwen van deze gelijkstroomplatforms duurt vanwege de complexiteit langer dan verwacht. De routekaart ging uit van een bouwtijd van zes jaar, maar wordt dus zeven jaar voor IJmuiden Ver Beta. Volgens de minister past deze aangepaste planning in een verstandige strategie waarin voor het eerste project een voorzichtigere aanpak wordt gehanteerd, met name voor de periode waarin de gedetailleerde engineering plaatsvindt.

De tenders van IJmuiden Ver Alpha en Beta zullen nu later sluiten, namelijk eind maart 2024. Deze extra tijd gebruikt de minister voor de ecologisch-juridische onderbouwing van de nog te nemen ontwerp-kabelbesluiten en het zorgvuldig vormgeven van vergunningsprocedures van de kavels in samenhang met de kavelbesluiten. Ook geeft het uitstel windparkontwikkelaars meer tijd om hun aanvragen goed voor te bereiden.

Ook interessant