Er is juist te weinig groene stroom, niet te veel

Wind Energie – Geen Overschot

Het stond vorige week groot in het Financieele Dagblad: ‘Overschot aan groene stroom kan energietransitie in gevaar brengen’.

Jan Vos, voorzitter van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) schrijft dat er juist te weinig groene stroom is, niet te veel. Windmolens staan niet stil omdat er te veel windmolens zijn en – helaas – de energietransitie is nog lang niet volbracht.

Het tijdelijk afschakelen van zonne- en windenergie bij negatieve prijzen is onderdeel van het energiesysteem. Dat gebeurde en gebeurt ook bij fossiele opwekcapaciteit (onze kolen- en gascentrales), die al dan niet gebruikt worden in de merit order.

Curtailment, het woord voor het korstondig niet gebruiken van capaciteit, is kwantitatief ook niet zo problematisch als wordt gesuggereerd. Cumulatief gaat het maar om enkele procenten van de opwekcapaciteit op jaarbasis. Duurzame energie is inmiddels goedkoper dan fossiele energie, daarom is het helemaal niet erg om turbines even uit te zetten of zonnestroom af te schakelen: op jaarbasis zijn we toch goedkoper uit.

We zijn er echt nog lang niet. Als we alle ambitieuze plannen van de Nederlandse regering realiseren kunnen we in 2040 voor 50 procent in onze energievraag voorzien. Het lukt ons wél om in 2030 al voor 75 procent in onze duurzame elektriciteitsvraag te voorzien, maar elektriciteit en energie worden vaak door elkaar gehaald. Zo stelt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda dat we met wind op land nu al op 80 procent van ons scenario zitten om in 2030 naar 100 procent duurzame energie te gaan. Ze bedoelt hier echter elektriciteit en niet energie. Ook gaat het om wind op land én wind op zee en niet alleen om wind op land.

Het verschil tussen energie en elektriciteit is belangrijk. Onze industrie moet elektrificeren, maar zal voor een deel omschakelen op waterstof. De omzetting van elektriciteit naar waterstof gaat met een rendement van ongeveer 75 procent, de omzetting van waterstof terug naar elektriciteit met 55 procent. Je verliest onderweg dus ongeveer 60 procent van de origineel opgewekte stroom en je moet 2,5 keer zoveel windenergie opwekken om toch dezelfde kilowatturen te krijgen.

We leven in Nederland niet op een eiland. Onze groene stroom wordt door heel Europa verspreid en in heel Europa gebruikt: alle netten zijn met elkaar verbonden. Een overschot aan groene stroom brengt onze transitie dus niet in gevaar. Integendeel: het overdimensioneren van wind- en zonnestroom is voor ons land goedkoper, voor onze geopolitieke onafhankelijkheid verstandiger en voor ons klimaat beter.

Ook interessant