TenneT graaft obstakels op voor aanleg kabeltracé HKW

Wind Energie – Kabeltrace HKW

Deze week zijn de graafwerkzaamheden op het strand van Velsen gestart om zeven obstakels op enkele meters diepte uit het zand te verwijderen.

Die targets zijn gelokaliseerd tijdens het eerdere onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De objecten worden verwijderd voor de aanleg van de zeekabels, waarmee TenneT de energie van het offshore windpark Hollandse Kust (west Beta) vanaf 2026 aan land brengt.

 Komend najaar starten ten zuiden van Wijk aan Zee op het strand van Velsen de werkzaamheden voor de aansluiting van het windpark Hollandse Kust (west Beta). “Met behulp van technologie die aan een drone is bevestigd, hebben we tot op een diepte van zo’n tien meter in de bodem gekeken”, vertelt Kelvin Bastiaan, projectleider zeekabels Hollandse Kust (west Beta) namens TenneT. “Zo vonden we in het strand dertien ‘verdachte locaties’. Na proefboringen bleven er zeven targets over, die we nu gaan uitgraven.”

Met het onderzoek naar en het verwijderen van de obstakels op het kabeltracé, wil TenneT op land en op zee een zo veilig mogelijke situatie creëren voor zowel de medewerkers als voor de elektriciteitskabels.

Het opgraven van de objecten gebeurt volgens projectleider Bastiaan met behulp van zogenoemde ‘ontgravingskisten’. “Omdat je geen grote gaten in het strand wilt graven, maken we gebruik van een bekisting die zich tijdens het graven zelf in het zand laat zakken. Zo ontstaat een put van vijf bij vijf meter die we tot een diepte van ruim zeven meter kunnen brengen. De vrijkomende grond slaan we direct naast de put op. Buiten werktijden dekken we deze ontgravingsput uiteraard goed af.”

Het grootste deel van het NGE-onderzoek is uiteraard op zee uitgevoerd. Gelijktijdig met het graafwerk op het strand, verwijdert aannemer Boskalis enkele obstakels voor de kust voor de aanleg van de zeekabels. Bastiaan: “Dit zijn geen explosieven, maar zaken als keien, visnetten, staalkabels of puin. Daarvoor wordt een grote kraan op een schip ingezet, die met één schep 36 kuub kan opgraven. Aansluitend controleren ze het tracé op zee nog een keer met een woeltand.

Ook interessant