Re-use & Decommissioning 2023 rapport

Algemeen – Rapport Nexstep

Op 5 juli overhandigde Thijs Starink, directeur van Nexstep, bij Campus@Sea het Re-use & Decommissioning 2023 rapport ‘Stepping up the pace’ aan Sybilla Dekker, voorzitter van het Noordzeeoverleg.

Na de uitreiking van het rapport deelden panelleden Caroline Van Dalen, mt-lid Transitie Diepe Ondergrond bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Boukje van der Lecq, directeur bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Heleen Vollers, senior projectleider Natuurvriendelijke Energie bij Stichting De Noordzee en Arendo Schreurs, directeur van Element NL, hun visie op drie actuele thema’s: versnelling van ontmanteling, de potentie van natuurvriendelijk ontmantelen en de regelgeving voor ontmanteling van E&P-infrastructuur. Verschillende stakeholders en geïnteresseerden waren aanwezig bij de lancering van dit zesde Nexstep-rapport.

Klik hier om het nieuwe Re-use & Decommissioning report te lezen.

Ook interessant