Zilveren jubileum NAM offshore platform L09-FF-1

Fossiele Energie – NAM Platform

Het offshore platform L09-FF-1 produceert al 25 jaar gas.

Dat is een mijlpaal om even bij stil te staan. Het platform is in 1995 ontworpen. Uiteindelijk woog de kolos, bestaande uit een accommodatie- en een puttengedeelte, maar liefst 5000 ton.

In 1997 werd het platform geplaatst. Vanuit de Heerema werf in Zwijndrecht werd het naar de uiteindelijke bestemming gebracht en startte de gasproductie in juni 1998. Het was het laatste bemande platform dat NAM in de Noordzee heeft geplaatst.

Uiteindelijk kreeg het platform 8 putten, die samen zo’n 16 miljoen m3 gas per dag produceren. Daarmee werd L9 onze grootste offshore installatie.

Er werd een 20 kilometer lange gasleiding aangelegd met een aansluiting op de bestaande NOGAT-leiding (Noordelijke Offshore Gas Transport). Hierdoor wordt het geproduceerde aardgas naar onze gasbehandelingsinstallatie in Den Helder getransporteerd. Door de enorme toename van gas moest de bestaande gasbehandelingsinstallatie worden uitgebreid.

Momenteel zijn er nog 3 putten in productie en wordt het platform gevoed door 2 monotowers (onbemande platformen).

Ook interessant