GBM Works test Jet-gun bij heiwerkzaamheden voor offshore windturbines

GBM Works heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de geluidsoverlast door het heien van funderingen voor windturbines in de zeebodem te reduceren. Met waterjets, die water in de zeebodem spuiten wordt de bodem als het ware vloeibaar gemaakt, waardoor de wrijving aan de binnenkant van de paal vermindert.


Duurzame composiet oplossing bij bouw windmolens

Vattenfall heeft een groep ondernemers uit Wieringerwerf opdracht gegeven om 140 zogeheten ‘monopile covers’ te produceren voor het offshore windpark Hollandse Kust Zuid. >>>