Vertraging voor Windpark IJmuiden Ver Beta

Windpark IJmuiden Ver Beta wordt een jaar later dan verwacht in gebruik genomen. Dit schrijft minister van Klimaat en Energie Rob Jetten in een brief aan de Tweede Kamer.

Installatie tweede zeekabel voor offshore windpark HKW Alpha

Met het kabellegschip Isaac Newton, het werkschip Adhémar de Saint-Venant en een op afstand bestuurbaar kabelbegraafvoertuig, heeft aannemerscombinatie Jan de Nul Group/LS Cable & System de installatie van de tweede zeekabel voor het offshore windpark Hollandse Kust West Alpha afgerond.

Belangrijke mijlpaal HKZ

Een belangrijke mijlpaal voor Hollandse Kust Zuid: bijna twee jaar nadat met de werkzaamheden werd begonnen, is de laatste turbine van Hollandse Kust Zuid geïnstalleerd.